Правила та документи

Ліцензійна угода кінцевого користувача 

Ця угода регулює відносини між сайтом Burinnya і користувачем в інтернеті ("Користувач"). Що виникає при використанні інтернет-ресурсу https://burinnya.top ("Буріння"), на умовах, зазначених в Угоді користувача. 

Повністю безумовним і повним прийняттям цієї пропозиції Буріння Користувачеві про укладення договору є вчинення Користувачем дій. Які спрямовані в першу чергу на використання Burinnya, яка включає в себе, пошук, реєстрацію на сайті. Перегляд або надсилання оголошень, що надсилають повідомлення через форму зв'язку та інші дії для використання функціоналу Буріння. 

Угода користувача може бути змінена компанією Burinnya в будь-який час в першу чергу без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди користувача вступає в силу з моменту її розміщення на Burinnya. Якщо прямо не вказано інше Буріння. Регулярний перегляд поточної версії Угоди користувача є обов'язком Користувача. 

Використання Burinnya після набрання чинності новою редакцією Угоди користувача означає згоду Користувача на неї і застосування до нього положень нової редакції в повному обсязі. 

 1. Терміни та визначення

У цій Угоді користувача умови, зазначені нижче, мають такі значення: 

Буріння та/або Сайт - це інтернет-ресурс, який в першу чергу являє собою сукупність об'єктів інформаційної та інтелектуальної власності, що містяться в інформаційній системі (включаючи комп'ютерну програму, базу даних, графічний дизайн інтерфейсу (дизайну) і т.д.), доступ до якого надається з різних користувацьких пристроїв, підключених до мережі Інтернет, через спеціальне програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузера) за адресами https://burinnya.top  (включаючи домени наступного рівня, пов'язані з цими адресами) або мобільні додатки. 

Користувач - відвідувач інтернет-ресурсів, в тому числі Burinnya. 

Угода користувача - це угода, Умови розміщення оголошень та інші правила і документи, що регулюють роботу Burinnya або визначають порядок використання Сервісів, опубліковані на Сайті. 

Послуги - функціонал, послуги, послуги, інструменти, доступні Користувачам на Бурінні. 

Мобільний додаток 

Мобільний додаток - програмне забезпечення для портативних (мобільних) пристроїв, встановлених або завантажених Користувачем на таких пристроях з використанням різних програмних платформ, призначених для доступу до Burinnya. 

Товар - будь-який товар, товар, послуга, пропозиція роботи або інша пропозиція, щодо якої Користувач розміщує Оголошення на Бурінні. 

Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про Товар (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку пов'язану з ним інформацію), розміщене Користувачем на Бурінні, адресоване невизначеному колу осіб. 

Продавець - Користувач, який розміщує оголошення на Бурінні з пропозицією укласти угоду щодо Товару. 

Покупець - Користувач, який переглядає Оголошення, розміщене Продавцем, взаємодіє з Продавцем по відношенню до Товару і / або укладає угоду з Продавцем. 

Облікові дані 

Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створений самостійно Користувачем в процесі Реєстрації на Сайті або змінений в подальшому Користувачем через Особистий кабінет, який використовується для доступу до Особистого кабінету після авторизації Користувача на Burinnya. 

Особистий кабінет - це персональний розділ Користувача на Бурінні, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувач може керувати індивідуальними Сервісами Burinnya, в тому числі їх замовленням, підключенням / відключенням, на умовах, запропонованих Burinnya. 

Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до інструкцій, зазначених на Бурінні, в тому числі надання Даних для входу та іншої інформації, що виконується Користувачем за допомогою спеціальної форми інтерфейсу користувача Burinnya з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до певних Сервісів Burinnya. 

Інформація - будь-які матеріали та інформація, надана Користувачем Burinnya у зв'язку з використанням Буріння. 

 1. Загальні положення. Доступ до послуг Сайту

2.1. Burinnya пропонує Користувачеві на умовах цієї Угоди користувача користуватися Послугами, доступними на Бурінні, включаючи розміщення, пошук і перегляд Оголошень та інших Сервісів, пропонованих на Сайті. Додаткові умови можуть бути накладені на використання індивідуальних Послуг Burinnya, таких як правила та обмеження. Burinnya має право в будь-який час переглянути або змінити умови надання послуг, доповнити, змінити, обмежити, розширити функціонал Сайту і / або Сервісів, включаючи умови доступу Користувача до Сервісів або певних функціональних можливостей Сайту. 

2.2. Послуги надаються Користувачеві безкоштовно, якщо конкретно не вказано інше. 

2.3. Надання певних Послуг може регулюватися спеціальними правилами та/або угодами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача, включаючи Умови розміщення Оголошень, а також інші умови та правила, індивідуальні угоди, складені в письмовій формі та підписані Burinnya та Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цієї Угоди користувача і спеціальними правилами та / або угодами, останній застосовується. 

2.4. Сайт Burinnya – це платформа, яка дозволяє Продавцям самостійно розміщувати пропозиції на свій страх і ризик. Звертається до невизначеного кола осіб для здійснення угоди щодо Товару. Якими Продавець має право розпоряджатися (вносити пропозиції). А Покупці приймають в першу чергу на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції. Розміщується на Сайті продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем. 

Буріння не є організатором оборудки 

Burinnya не є організатором угоди, покупцем, продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача та / або іншої зацікавленої особи по відношенню до запропонованої / укладеної між користувачами угоди. Всі угоди, здійснені шляхом розміщення Оголошення на Сайті між Користувачами, укладаються і здійснюються без прямої або непрямої участі Burinnya. 

2.5. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, в тому числі перегляду інформації, розміщеної на Сайті, означає згоду Користувача на цю Угоду користувача і прийняття зобов'язань дотримуватися інструкцій з використання Сервісів, а також відповідальність за дії, пов'язані з використанням Сайту. 

2.6. Отримуючи доступ до Burinnya і таким чином укладаючи цю Угоду користувача, в першу чергу Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Угоди користувача, в тому числі будучи повнолітньою і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою, заявленою за рішенням уповноваженого органу, бути повністю працездатною (емансипацією) або неповнолітньою особою, яка досягла чотирнадцяти років і  які отримали письмовий дозвіл за формою, що вимагається законом, від своїх батьків або інших законних представників на укладення Угоди користувача. Burinnya має право в будь-який час вимагати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище. 

2.7. Послуги, що надаються на «Бурінні», можуть в будь-який час змінювати, доповнювати, оновлювати, змінювати форму і характер функціоналу без попереднього повідомлення Користувача, а тому їх використання пропонується в режимі «як є», тобто форма і обсяг, в якому вони надаються «Бурінні» на момент доступу до Сервісів Користувачів. Burinnya має право, у разі необхідності, на власний розсуд, припинити (тимчасово або постійно) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій в рамках Сервісів) всім Користувачам в цілому або окремому Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення. 

 1. Реєстрація на Сайті

3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися певними Сервісами після Реєстрації на Бурінні. 

3.2. При реєстрації вказуються облікові дані для входу, які Користувач вибирає самостійно. Після введення даних для реєстрації Користувач отримує електронний лист. На електронну адресу, вказану при реєстрації. Містить активне гіперпосилання, перехід на яке необхідний для підтвердження Реєстрації на Сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється за однією електронною адресою Користувача один раз. Перереєстрація нового облікового запису на Сайті за допомогою адреси електронної пошти, раніше вказаної при реєстрації, не допускається. Користувач може змінити облікові дані для входу в Особистому кабінеті на Сайті. 

3.3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх облікових даних для входу і не розголошувати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої облікові дані для входу третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати свої облікові дані для входу в Систему для авторизації Burinnya, за винятком осіб, які діють від імені і в інтересах Користувача або які отримали такі Облікові дані для входу на підставі відповідних угод з Користувачем. 

3.4. Будь-яка дія, вчинена з Особистого кабінету Користувача з використанням його Логіна, вважається дією, вчиненою самим Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність перед Користувачем у зв'язку з такими діями, в першу чергу, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди користувача, вимог законодавства щодо Товару, інформація про яку розміщена Користувачем на Бурінні. 

Користувач зобов'язаний негайно змінити облікові дані для входу 

3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані Для входу, якщо у нього є підстави підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані не уповноваженими ним третіми особами. 

3.6. Буріння має право використовувати наявні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні Burinnya. Сайт Burinnya не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким він здається, а також що інформація, надана Користувачем на Burinnya, відповідає дійсності. Burinnya рекомендує користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, Продавцями і Покупцями, використовуючи всі інструменти, доступні на Burinnya, і дотримуватися обережності і обережності при здійсненні угод і виборі Продавця. 

3.7. Burinnya має право блокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням або без одночасного припинення розміщення та показу його Оголошень. Burinnya має право в будь-який час припинити і / або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості його відновлення. 

3.8. Перегляд Оголошень та іншої інформації, розміщеної на Бурінні у відкритому доступі, не вимагає реєстрації та/або авторизації Користувача, однак при здійсненні таких дій Користувач в будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Угоди користувача. 

 1. Інформація, надана Користувачами

4.1. В рамках використання Burinnya Користувач зобов'язується надавати тільки достовірну Інформацію і несе відповідальність за надану ним інформацію. Користувач зобов'язується оперативно оновлювати Інформацію, редагуючи її на Бурінні. Компанія Burinnya має право вимагати, і Користувач зобов'язаний надати на такий запит документи та інформацію, необхідну для визначення Користувача як сторони Угоди користувача та/або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданої Інформації та законність використання/пропозиції Товару та/або зв'язок Користувача з Товаром, зазначеним в Оголошенні. 

4.2. В процесі користування Сервісами Burinnya (включаючи реєстрацію, взаємодію з іншими Користувачами через інтерфейс Burinnya, розміщення оголошень, перегляд сторінок Буріння тощо). 

Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Burinnya або розміщення у відкритому доступі особистої та іншої інформації про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яку іншу інформацію, надану Користувачем. 

У тому числі інформація, що міститься в повідомленнях, відправлених іншим Користувачам через форму зворотного зв'язку в інтерфейсі Burinnya, інформацію про дії Користувача по Бурінні і т.д.). 

З метою виконання Угоди користувача, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Компанією «Буріння» та її афілійованими особами персональних та інших даних Користувача, їх передачу (у тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, що забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншими Користувачами та/або третіми особами, що діють від імені Компанії «Буріння», в тому числі для наступних цілей: 

надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, перевірка Оголошень на відповідність Угоді користувача, доставка повідомлень іншим Користувачам, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування Буріння та /або Сервісів. 

Розширення спектру послуг, що надаються 

Розширення спектру послуг, що надаються, отримання інформаційних та/або рекламних повідомлень від Компанії «Буріння» або третіх осіб, запобігання або припинення незаконних та/або несанкціонованих дій Користувачів або третіх осіб, насамперед забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України. Burinnya вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб. 

4.3. Вся інформація (незалежно від того, чи пов'язана така інформація законодавством України з персональними або іншими даними, що підлягають охороні відповідно до законодавства України, чи ні), розміщена Користувачем на Бурінні, розміщується ним для того, щоб Користувач продав своє майно та/або послуги та/або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно у власних інтересах,  у тому числі для сприяння налагодженню спілкування з Користувачем. 

Розміщуючи оголошення на Burinnya, Користувач вносить інформацію, зазначену в Оголошенні. У відкритому доступі і розуміє, що розміщена інформація публікується на Бурінні у відкритому доступі. Тобто він доступний для огляду будь-якому відвідувачеві Буріння (необмежена кількість осіб) на території всіх країн світу. Де є можливість користуватися інтернетом і отримати доступ до сайту. Відповідно, Користувач розуміє і бере на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, в тому числі, але не обмежуючись цим: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для відправки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраїв, ризик отримання номера телефону SMS-спамерам і / або SMS-шахраям та інші ризики, що виникають при такому розміщенні інформації. 

Буріння ділянки не зобов'язане проводити попередню перевірку інформації будь-якого роду 

4.4. Буріння не зобов'язана проводити попередню перевірку Інформації будь-якого роду, наприклад, розміщеної та/або поширеної Користувачем через Burinnya. Burinnya має право на власний розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або поширенні будь-якої Інформації або видалити будь-яку Інформацію, розміщену Користувачем на Бурінні. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен в першу чергу самостійно оцінити всі ризики, пов'язані з розміщенням і поширенням будь-якої Інформації, включаючи оцінку достовірності, повноти або корисності її. 

4.5. Буріння не надає консультацій з питань, які не пов'язані з Бурінням, вимагають професійної оцінки та/або не входять до компетенції Буріння. 

4.6. Звернення Користувача до Буріння з питань, пов'язаних з використанням Буріння, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія Burinnya з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється за допомогою адреси електронної пошти, вказаної Користувачем. 

4.6. Буріння має право не розглядати звернення Користувача: не містить інформації та документів, необхідних для розгляду апеляції; містять неправдиві відомості та (або) документи, що не мають ознак достовірності; у зв'язку з питаннями, з яких Бурінні раніше була направлена відповідь Користувачеві (неодноразові звернення); містять образи, погрози або заклики, викладені в різкій негативній формі; направлено з порушенням інших умов та порядку розгляду звернень, передбачених бурінням. 

 1. Зобов'язання Користувача

5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно відповідно до чинного законодавства та Угоди користувача Burinnya, а також нести повну відповідальність за власні дії та бездіяльність щодо Буріння та при використанні Сервісів відповідно до законодавства України. 

5.2. Доступні Користувачеві Послуги Burinnya можуть використовуватися виключно для цілей, для яких такі Послуги призначені для буріння. Користувачеві заборонено користуватися Послугами, а також будь-якою інформацією, отриманою на Сайті, для інших цілей. 

Буріння має право в будь-який час, на свій розсуд, проводити точкову перевірку Оголошень, повідомлень покупців, відправлених Продавцям через комунікаційну форму Burinnya і / або умови використання Сервісів Користувачами для дотримання Угоди користувача, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити про порушення на думку Буріння, Буріння має право призупинити або припинити доступ Користувача до певних Сервісів, в тому числі відхилити або заблокувати Оголошення та / або доступ до Особистого кабінету. 

На власний розсуд Burinnya блокування Оголошень та/або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, залежно від обсягу та кількості порушень цієї Угоди користувача та інших правил користування Сайтом, встановлених Компанією «Буріння». Якщо Користувач усуне допущені порушення, Burinnya має право відновити раніше заблоковані Оголошення або доступ Користувача до облікового запису на Сайті. 

Користувач зобов'язується 

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу до Буріння без письмового дозволу Буріння. Без дозволу «Буріння» також не допускається використання, розповсюдження, копіювання та/або виписка з «Буріння» вручну або автоматично (за допомогою програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів продукції, фотографії тощо). 

5.4. Використання комп'ютерних програм, що дозволяють переглядати або розміщувати оголошення на Бурінні, минаючи звичайний порядок розміщення Оголошень (наприклад, використання програм для завантаження оголошень), без письмового дозволу Burinnya, суворо заборонено і може призвести до припинення та/або призупинення публікації Оголошень, блокування доступу до Особистого кабінету та/або до Буріння. 

5.5. Користувач також зобов'язується: 

Перш за все, не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до непропорційного великого навантаження на інфраструктуру Буріння, а також не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати, не поширювати та не подавати громадськості будь-яку інформацію, що міститься на «Бурінні» (крім інформації, наданої самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Бурінняи та будь-якої третьої особи;  систем або процесів для блокування або обмеження доступу до Буріння.5.6. З метою запобігання або запобігання порушенню Угоди користувача та/або пошкодження Буріння (наприклад, DDoS-атаки або інші хакерські атаки, несанкціоноване буріння з використанням програмних засобів, в тому числі для завантаження оголошень і т.д.), Drilling має право обмежити доступ Користувачів або третіх осіб до Буріння шляхом блокування доступу до Буріння відповідної IP-адреси або діапазону IP-адрес. 
 
 
 

5.7. З метою доступу до певних Сервісів на Бурінні Користувач може використовувати надані Йому Користувачем унікальні ідентифікатори (набір символів), обліковий запис на Сайті, Оголошення, Товар і т.д. 

5.8. Звертаючись до «Буріння», Користувач погоджується отримувати рекламну інформацію, розміщену на Бурінні, третіми особами. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Burinnya не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, в тому числі на сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах. 

Користувач Burinnya бере на себе зобов'язання 

5.9. Користувач Burinnya зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка розмістила таку Інформацію, або без підтвердження будь-яким іншим способом права на використання такої Інформації. Вся інформація, отримана Користувачем про інших Користувачів у зв'язку з використанням Burinnya, може бути використана тільки для здійснення і здійснення операцій по відношенню до Товару. Так, Користувачеві забороняється використовувати адресу електронної пошти та/або номер телефону іншого Користувача з метою прямої реклами або іншої розсилки небажаних електронних повідомлень, а також за інші протиправні дії або дії, вчинені без відома та/або згоди іншої сторони. 

Для полегшення взаємодії між Користувачами Послуги передбачають обмежений доступ до деякої контактної інформації інших Користувачів. Право на використання Інформації, наданої іншими Користувачами, обмежується цією Угодою користувача. 

5.10. Якщо Користувач має будь-які претензії до іншого Користувача. У зв'язку з останнім використанням Сервісів та/або розміщених ними Оголошень. Користувач зобов'язаний пред'явити ці вимоги належній особі (Продавцю) і вирішити претензії самостійно і без участі Drill. 

5.11. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Буріння не завжди перевіряє інформацію, опубліковану на Burinnya Користувачами. Деякі дані, що містяться в Оголошеннях, можуть виглядати образливими, небезпечними, неправильними або оманливими. Буріння рекомендує Користувачам проявляти обережність і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації про Буріння. Користувач повинен враховувати, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітньою, розміщувати викривлену інформацію і т.д. Використання Сервісів має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується з тим, що Burinnya не несе відповідальності за дії або бездіяльність інших Користувачів. 

5.12. Користувач зобов'язується дотримуватися обережності при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду за фактом розміщення Оголошення на Бурінні, самостійно перевіряючи, що пропозиція, продаж і / або покупка будь-якого Товару в Оголошенні про Буріння є дійсною і законною. 

 1. Обмін інформацією при використанні Сайту

6.1. Повідомлення Burinnya, призначені для користувачів. Публікується для загального доступу на Бурінні та/або надсилається індивідуально на електронні адреси. Надається Користувачами при реєстрації або розміщенні оголошень на Сайті. У цьому випадку Користувач розуміє. Приймає і погоджується з тим, що надіслані повідомлення та/або їх окремі частини можуть мати рекламний характер. А також може містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення від контрагентів Burinnya. Повідомлення, опубліковані на Burinnya, вважаються доставленими Користувачеві з моменту їх публікації. 

6.2. Повідомлення Користувачів, призначені для Буріння. Відправлені методами, запропонованими на Бурінні. Включаючи форму зворотного зв'язку для запитів на Сайті. 

6.3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути відправлені через спеціально запропоновану форму спілкування з Продавцем. При використанні якого повідомлення відправляється на електронну адресу Продавця. Зазначено під час реєстрації або розміщення Оголошення. 

6.4. Доступ до Буріння. Користувач погоджується з тим, що Буріння і адміністратор сайту Буріння. На яких оголошеннях можна публікувати. Вони можуть надсилати Користувачеві електронні листи (e-mail) та/або короткі повідомлення (SMS) на вказану ним на Бурінні. Відповідно, адреса електронної пошти або номер телефону. І, в тому числі, але не обмежуючись цим: Повідомлення Користувачів щодо Продуктів та/або Оголошень. У тому числі пропозиції щодо укладення угоди від інших Користувачів. Пропозиції та повідомлення іншого інформаційного та/або рекламного характеру компаній-партнерів «Буріння» або «Буріння», а також передача адрес електронної пошти та телефонних номерів третім особам з метою відправки цих повідомлень. 

 1. Гарантії та відповідальність

7.1. Користувач несе відповідальність за дії, вчинені на Сайті відповідно до чинного законодавства України, включаючи відповідальність за зміст розміщеної ним інформації та порушення прав третіх осіб щодо Товару та/або інформації, розміщеної на Сайті. 

7.2. Користувач несе відповідальність за угоди, пропоновані щодо Товару і укладені у зв'язку з ними, за вибір контрагентів для угоди і наслідки, що випливають з угоди. Всі транзакції щодо Товару укладаються між користувачами безпосередньо. Буріння не є учасником та/або посередником транзакцій, здійснених Користувачами на підставі інформації, отриманої на «Бурінні», не контролює і не несе відповідальності за такі операції. 

7.3. Буріння є інструментом. Що дає можливість користувачам розміщувати оголошення. Що стосується Продуктів, продаж та/або покупка яких дозволена законом та Угодою користувача. При цьому Буріння не завжди перевіряє оголошення, розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпека, законність і відповідність Товару його опису. А також можливість Продавця продати і / або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем Буріння. У зв'язку з цим Буріння не несе відповідальності за зміст інформації. Надані Користувачами, включаючи зміст Оголошень, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб і умов пропозиції Продавця. 

7.4. Буріння не несе відповідальності за втрату Інформації Користувачем. А також за спотворення інформації або втрату повідомлення, отриманого з використанням форм спілкування на Сайті. 

7.5. Беручи до уваги принципи побудови та функціонування мережі Інтернет, Послуги надаються «як є», а це означає, що «Буріння» не надає жодних гарантій щодо Послуг, зокрема, «Буріння» не гарантує Користувачеві, що: 

– Послуги, їх прямий або непрямий вплив і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача; 

— Послуги надаватимуться постійно, надійно та без помилок; 

– Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідатимуть очікуванням Користувача. 

Користувач погоджується 

7.6. Користувач погоджується з тим, що Burinnya не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з вжиттям заходів щодо запобігання або попередження порушень на Буріння, пов'язаних з обмеженням / блокуванням доступу Користувачів до Сайту, а також IP-адрес відповідно до п. 5.6. цієї Угоди користувача. 

7.7. Користувач приймає і погоджується з тим, що надана Компанією «Буріння» можливість відправити повідомлення Користувачеві через форму зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в інших цілях, крім здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку «Буріння». У зв'язку з цим Burinnya не несе відповідальності за використання іншими Користувачами та/або автоматизованих систем (роботів) форми, розміщеної на «Бурінні», для відправки повідомлень Користувачам, а також за використання їх телефонних номерів, розміщених Користувачем на сторінках «Буріння». 

7.8. При використанні Покупцями форми спілкування з Продавцем на Сайті, Буріння не може гарантувати доставку такого повідомлення від Покупця і правильність адреси електронної пошти, вказаної самим Продавцем. 

7.9. Буріння не несе відповідальності за невиконання або труднощі при виконанні зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин, наслідків яких не уникнути або подолати. 

7.10. Буріння жодним чином не пов'язана з будь-якою інформацією, наданою Користувачем, в тому числі змістом Оголошень, наданих та/або розміщених Користувачами на «Бурінні», і не зобов'язана перевіряти зміст, достовірність і безпеку такої інформації або її компонентів, а також її відповідність вимогам чинного законодавства і наявність необхідного обсягу прав для користувачів на її поширення та/або використання. 

7.11. Інформація, розміщена Користувачами, може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сторонні сайти). Ці треті особи і зміст їх сайтів, а також будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються Бурінням на відповідність певним вимогам (достовірність, повнота, законність і т.д.). Burinnya не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сторонніх сайтах, до яких Користувач звертається у зв'язку з використанням Burinnya, а також за наявність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем. 

 1. Права інтелектуальної власності

8.1. Власником виключних прав на Burinnya і Mobile Applications, включаючи, але не обмежуючись доменним ім'ям, логотипом, розміщеним на Сайті, торговою маркою Burinnya, базами даних, всіма технічними розробками, що дозволяють використовувати Сайт, є Буріння. Користувач або будь-яка інша особа не можуть використовувати Burinnya, Мобільні додатки або Сервіси способами, не передбаченими цими Угодами користувача, без письмового дозволу Burinnya, включаючи вилучення Інформації в будь-якій формі, не передбаченій Угодою користувача, способами, не передбаченими в Угоді користувача. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, включені в Надану Користувачами Інформацію, належать відповідним Користувачам і правовласникам. 

8.2. З метою виконання цих Угод користувача, проведення конкурсів, акцій, оголошення та інформування Користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів Компанії «Буріння» та забезпечення функціонування «Бурінняки» Користувач надає «Бурінні» загальновизнане, безстрокове право на використання Інформації (включаючи фотографії, тексти описів Товару, торгових марок, логотипів тощо) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих  носії інформації протягом усього терміну дії виключного права, а також на передачу такого права третім особам. Користувач дозволяє використання матеріалів в рамках Інформації без зазначення імені автора, а також гарантує, що надана Інформація не порушує будь-яких прав третіх осіб, в тому числі виключних прав. 

 1. Термін дії Угоди користувача

9.1. Ця Угода користувача вступає в силу з моменту початку використання Користувачем Сервісів Burinnya. Незалежно від факту Реєстрації Користувача або розміщення Оголошення про Бурінняню. І вони діють нескінченно. 

9.2. Користувач має право припинити доступ до Свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. При цьому Користувач не має права перереєструватися, в тому числі. Використання в рамках Облікових даних адреси електронної пошти, вказаної Користувачем раніше на Burinnya. 

Burinnya залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача. Порушення цих Умов надання послуг. А також умови будь-якої з Послуг, інші правила. Регулювання функціонування Буріння. До Послуг як в цілому, так і частково, в тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ Користувача до Особистого кабінету. Користувач, доступ до Сервісів якого припинено. Або, наприклад, інформація про яку вже не дійсна. Він не має права знову створювати новий обліковий запис на Сайті. (у тому числі з використанням адреси електронної пошти, вказаної Користувачем раніше на «Бурінні»). Без спеціального дозволу з Буріння. Користувач не має права використовувати облікові дані іншого Користувача для доступу до Burinnya. 

 1. Призначення

10.1. Буріння має право, і Користувач цим дає на це свою згоду. Передавати свої права та/або обов'язки за цими Умовами надання послуг. Як в цілому, так і частково, третій стороні. 

10.2. У разі передачі прав та/або обов'язків. Як в цілому, так і частково, відповідно до цієї Угоди користувача третій стороні. Третя сторона має право надавати подібні або подібні послуги на іншому сайті. 

 1. Спори та застосовне право

11.1. При вирішенні всіх спорів за цією Угодою користувача застосовується чинне законодавство України. 

11.2. У зв'язку з безоплатним використанням Послуг. Надається Користувачеві в рамках цієї Угоди користувача. Положення законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до відносин між Користувачем і Burinnya. 

11.3. Всі спори, що виникають за цим Договором. В першу чергу вони повинні бути передані в суд відповідно до територіальної юрисдикції за місцем проживання. 

11.4. Визнання окремих частин цієї Угоди користувача недійсними не скасовує дії інших положень цієї Угоди користувача. 

Умови розміщення оголошень 

Ці Правила та умови розміщення оголошень на Бурінні («Умови») застосовуються до умов, визначених в Угоді користувача.Ці Умови можуть бути змінені Компанією «Буріння» в будь-який час без повідомлення Користувача. Використання сервісу безкоштовного розміщення Оголошень після внесення відповідних змін. Перш за все, це означає безумовну згоду Користувача на них. А також встановлює для нього відповідні зобов'язання та обов'язки щодо дотримання Умов.1. Загальні положення Burinnya надають Користувачеві можливість розміщувати оголошення про Товар на сайті Burinnya. З урахуванням і з урахуванням вимог, викладених у цих Умовах. Угода користувача та інші правила і документи, що регулюють використання Burinnya.Розміщення оголошень здійснюється будь-яким Користувачем, зареєстрованим в порядку, встановленому Burinnya на Сайті, безкоштовно. Буріння має право встановлювати ліміт на кількість безкоштовних оголошень для певних категорій і регіонів (ліміт). Якщо ця межа досягнута, оголошення розміщуються у відповідних категоріях і регіонах за окрему плату. Про Умови платного розміщення оголошень.Всі оголошення, розміщені Користувачем, можливість їх редагувати. Видалення, зняття з публікації, активація, виконання інших дій з Оголошенням доступні Користувачеві в Особистому кабінеті на Сайті.Відображення оголошень, розміщених відповідно до цих Умов, здійснюється в результатах пошуку в загальному списку одночасно з Оголошеннями інших Користувачів. Схожі за змістом, запитом або іншими параметрами Оголошення. 

 1. Умови розміщення оголошень та зобов'язань

Користувач Продавець зобов'язується розміщувати Оголошення відповідно до інструкцій на Бурінні. І надати точну і повну інформацію про Продукт. А також умови його продажу (використання, придбання і т.д.). Розміщуючи оголошення, Користувач підтверджує. Що він має право розпоряджатися Товаром або здійснювати інші дії щодо Товару, зазначеного в Оголошенні. 
 

З метою підтримки високої якості Сервісів Burinnya залишає за собою право обмежувати кількість активних, тобто доступних для перегляду третіми особами оголошень користувачів на Бурінні, а також обмежувати дії Користувача по Бурінні. 

Користувач має право 

Користувач має право продавати продукцію, що належить йому на Бурінні, за умови, що для цього не потрібні спеціальні дозволи, а також за умови дотримання чинної Угоди користувача. 

На Бурінні товарні списки заборонені. Продаж якого порушує чинне законодавство України. Всупереч загальноприйнятим нормам моралі, є образливим або недоречним або не відповідає політиці Burinnya.Користувач зобов'язаний самостійно перевіряти, чи продаж Товару не порушує положень чинного законодавства і допускається Угодою користувача. Ознайомившись, крім усього іншого, зі змістом списку заборонених товарів. Правила розміщення оголошень, вимоги до Оголошень та інші документи, що регулюють надання Послуг на Сайті. 
 

Продавець зобов'язаний 

Продавець зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про Товар, зазначену в Оголошенні, і, в разі виявлення невірної та / або неповної інформації, додати необхідну інформацію в опис і / або умови продажу Товару в Оголошенні або виправити невірну інформацію шляхом редагування Ad.Опис Товару, зазначений Продавцем в Оголошенні, його вартість і пропозиція укласти угоду щодо Товару складають умови продажу цього Товару. 
 

Забороняється залишати в Оголошеннях будь-які посилання на сторінки інтернет-сайтів, крім випадків, коли такі посилання необхідні з метою дотримання вимог чинного законодавства України. 

Умови поставки повинні бути включені в умови продажу Товарів, зазначених у Лістингу. Умови продажу та опис Продукту, зазначені в Лістингу. Не повинен суперечити чинному законодавству та Угоді користувача. Як під час розміщення Оголошення, так і в майбутньому. У тому числі можливі зміни в Оголошенні, зміни в положеннях чинного законодавства України та інші обставини.Користувач зобов'язується не включати в Оголошення інформацію про послуги, що надаються: 
 

– Онлайн-аукціони та/або сайти, що пропонують товари та послуги, представлені на Бурінні за ту ж чи меншу плату; сайти, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Бурінні.– Буріння має право переїхати, припинити або продовжити термін демонстрації Оголошення з технічних причин під контролем або поза контролем Бурінняи. 
 
 

Burinnya має право в будь-який час припинити показ будь-якого Оголошення. 

Оголошення, розміщені Продавцем на Бурінні, за єдиним рішенням Буріння, можуть бути, наприклад, додатково опубліковані на сайтах компаній-партнерів «Буріння». При розміщенні оголошень Користувачі Burinnya мають право застосовувати логотипи/водяні знаки Burinnya до наданих Користувачем фотографій. 

Користувачеві забороняється розміщувати оголошення. На Бурінні здійснити або здійснити, наприклад, операцію з використанням Сервісів Burinnya, що може призвести до порушення Буризною та/або Користувачем чинного законодавства України.3. Інформація, надана Користувачем при розміщенні оголошеньВідомість, надана Користувачем при розміщенні Оголошень, повинна бути повною, достовірною. А також відповідні запропонованому Товару і фактичним намірам Продавця по відношенню до таких Товарів, які не допускають неоднозначного або подвійного розуміння. 
 
 
 

Обмеження 

Інформація, надана Користувачем, в тому числі при розміщенні Оголошень. І будь-які його дії по Бурінні не повинні: 

- бути помилковими, неточними або оманливими; 

- сприяти шахрайству, обману або порушенню довіри; 

- привести до операцій з вкраденими або підробленими предметами; 

порушувати або порушувати власність третьої особи, її комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя; 

- містити інформацію, яка ображає чиюсь честь, гідність або ділову репутацію; 

- містити наклеп або погрози будь-кому; 

- закликати до вчинення злочину, а також до розпалювання міжнаціональної ворожнечі; 

- заохочувати, підтримувати або закликати до терористичної та екстремістської діяльності; 

бути непристойними або порнографічними; 

- містять комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми. Спрямована, зокрема, на заподіяння шкоди, несанкціоноване вторгнення. Приховане перехоплення або привласнення даних будь-якої системи, або самої системи, або її частини. або персональні дані або інші дані (в тому числі дані з Бурінняки або інших Користувачів); 

- завдати шкоди Бурінні, а також завдати повної або часткової втрати Бурінняи. Послуги інтернет-провайдерів або послуги будь-яких інших осіб; 

- містять матеріали рекламного характеру; 

- порушувати інтелектуальні права третіх осіб, право на імідж громадянина та інші матеріальні та нематеріальні права третіх осіб; 

іншим чином порушувати чинне законодавство України. 

 1. Відповідність вимогам

Burinnya може вибірково перевіряти Оголошення на відповідність вимогам цих Умов та Угоди користувача. А також на будь-якому етапі розміщення Оголошення, як на момент створення і відправки Оголошення. Для публікації, а також в процесі його відображення на Сайті. 

У разі виявлення ознак порушення положень і вимог чинного законодавства України, встановленого Бурінням в Оголошенні. Буріння має право, перш за все, відмовитися від розміщення Оголошення - припинити показ Оголошення. Заблокувати його і надати Користувачеві можливість усунути допущені порушення. Блокувати рекламу без можливості її редагування. А також обмежити та/або заблокувати доступ Користувача до Його Особистого кабінету. 

 1. Гарантії та відповідальність

Користувач несе в першу чергу відповідальність за дотримання положень чинного законодавства України. При використанні послуги розміщення Оголошень, передбачених цими Умовами. А також Угода користувача та інші положення, встановлені Burinnya і розміщені на Site.By розміщення Оголошення відповідно до цих Умов. Користувач гарантує, перш за все, що він має необхідні права на Товар, щодо якого розміщена пропозиція, на будь-які дії з таким Товаром. У тому числі розміщення відповідної інформації про Товар на Сайті.Користувач несе повну відповідальність за продаж Товару. А також пропозиції, про які він розміщує на Бурінні і будь-які її наслідки. 
 
 

Буріння не є Продавцем та/або посередником угод. Вчинено Користувачами на підставі інформації, отриманої на Бурінні. У зв'язку з цим він не несе відповідальності за будь-які операції. Укладено в першу чергу між Користувачами при використанні Burinnya, і їх наслідками. Користувач несе відповідальність за відповідність Товару характеристикам, зазначеним в Оголошенні. Якість, безпека, а також законність і здатність Продавця продавати Товар. 

Всі претензії до Товару, до змісту Оголошення, інформації Користувача і будь-яких інших вимог до Продавця в рамках угод, укладених з таким Продавцем. На підставі інформації, розміщеної Продавцем на Сайті. Авторизуються Продавцем самостійно і за свій рахунок. Без участі Буріння, оскільки Буріння не є стороною таких оборудок. 

З огляду на безоплатне використання сервісу розміщення Оголошень відповідно до цих Умов. А також положення законодавства про захист прав споживачів не поширюються на відносини між Бурінням і Користувачами. Виникають у зв'язку з використанням в першу чергу Сайту і тих, що зазначені в цих Умовах надання послуг. 

Правила розміщення оголошень 

Розміщення оголошень на сайті Burinnya регулюється Угодою користувача. 

Порушення правил, а також отримання численних скарг користувачів на рекламу може призвести до блокування. Як оголошення, так і рахунки їх власників. 

Примітка. Щоб всі оголошення відповідали правилам. Незалежно від того, застосовуються до них додаткові послуги (рекламне просування) чи ні. Платні оголошення також можуть бути заблоковані при виявленні порушень.  

Загальні правила 

Не надсилайте те саме оголошення. (про пропозицію одного і того ж продукту або послуги) Неодноразово, незалежно від того, розміщуєте ви їх в різних регіонах або категоріях. 

Повторним поданням оголошення також вважається вилучення оголошення з публікації. До закінчення терміну дії попереднього, а потім ви публікуєте нове оголошення для того ж продукту. 

Але якщо ви продали товар. Або ваша пропозиція більше не актуальна. Потім обов'язково видаліть оголошення з публікації відразу після угоди. 

Ви можете мати тільки один обліковий запис – не реєструйтеся знову на інший e-mail. 

Не пропонуйте заборонені товари та послуги. 

Рекламуйте тільки існуючі пропозиції. 

Надсилання оголошень лише для певних продуктів або послуг 

Надсилайте оголошення лише для певних продуктів або послуг. Подача оголошень загального рекламного характеру або без конкретної пропозиції неприпустима. Також забороняється продавати товар через аукціон, рекламувати аукціони. 

Забороняється розміщувати оголошення, що містять рекламну інформацію, а також оголошення для реклами: 

– Інтернет-ресурси (портали, форуми, сайти знайомств і т.д.); 

– бізнес (магазини, компанії) і перерахування асортименту товарів, послуг і цін. Наприклад, "Наш магазин відкритий з 10 до 22 днів на тиждень". 

Виберіть найбільш підходящу категорію для свого оголошення. А регіон (місто або місто, в якому знаходиться Товар), в першу чергу, вказує правильні реальні параметри оголошення. Вся інформація в оголошенні повинна бути правдивою. 

Розміщуйте оголошення тільки для продажу / пропозиції товару. Не надсилайте оголошення: 

Неприпустимо розміщувати оголошення про сумнівні способи отримання доходу, в тому числі в інтернеті. Наприклад, "Перерахуйте 10 гривень на електронний гаманець і заробляйте набагато більше". 

Неприпустимо мати в оголошенні в першу чергу (заголовок, текст, фотографії, попередній перегляд відео). Або ім'я користувача еротичне, порнографічне, непристойне. Екстремістський або інший контент, несумісний з політикою Буріння. 

Перш за все, забороняється несанкціоноване/необґрунтоване використання логотипів і товарних знаків відомих брендів в оголошенні або в імені користувача. Не додавайте логотипи та назви компаній та організацій. 

Не використовуйте програми для подачі та автозавантаження оголошень без дозволу Burinnya.